Narodowe Zgromadzenie Ludowe

Nazwa lokalnaSiège de l'Assemblée Populaire Nationale
LokalizacjaAlgier, Algieria

Narodowe Zgromadzenie Ludowe - izba niższa parlamentu Algierii, złożona z 380 członków wybieranych na pięcioletnią kadencję. Deputowani pochodzą z wyborów bezpośrednich, gdzie wijalety są jednocześnie wielomandatowymi okręgami wyborczymi. Liczba mandatów jest im przydzielana proporcjonalnie do ludności. Stosuje się ordynację proporcjonalną. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Algierii posiadającym pełnię praw publicznych, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 18. rok życia. Bierne prawo wyborcze posiadają osoby w wieku co najmniej 28 lat, posiadające obywatelstwo Algierii nie krócej niż 5 lat, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej. Prawa do kandydowania pozbawieni są niektórzy funkcjonariusze państwowi, m.in. sędziowie i członkowie służb mundurowych.

Tagi Biuro rząduGabinet
Pobierz Pobierz Zobacz więcej

Informacje dodatkowe i kontakt

Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Zgromadzenie_Ludowe_(Algieria)

Official Website https://apn-dz.org/

Współrzędne 36°46'34.514" N 3°3'35.758" E

Sygic Travel - przewodnik kieszonkowy

Pobierz za darmo i planuj podróże z łatwością
Wprowadź numer swojego telefonu komórkowego, aby otrzymać bezpośredni link do pobrania aplikacji:
Lub po prostu wyszukaj \"Sygic Travel\" w App Store lub Google Play.
Sygic Travel Maps The world's first map app tailored for travelers
Use the app Nie teraz