Bludný balvan

Místní název
PolohaCalgary, Kanada

Bludný balvan, či též eratický balvan, je blok horniny, který byl v době ledové přepraven ledovcem na velkou vzdálenost, kde byl po roztátí ledovce usazen v geologicky zcela odlišném prostředí. Tato teorie se objevila až koncem 19. století, do té doby se jejich výskyt vysvětloval potopou světa, vulkanickou činností či „činností“ čertů, kyklopů a dalších bájných tvorů. Označení pochází z latinského slova errare, které znamená „bloudit“.

Příkladem mohou být balvany skandinávské červené žuly a jiných hornin z Alandských ostrovů a dalších míst Skandinávie ve Slezsku a na severní Moravě, které byly dopraveny pohybem pevninského ledovce ve starších čtvrtohorách v období halštrovského a sálského zalednění. Žuly a ruly v nálezech převažují, dalšími horninami nalezenými ve Slezsku a na severní Moravě jsou migmatity, pískovce, vápence. Pestrost nálezů příkladně dokumentuje naučná zahrádka 72 bludných kamenů budovaná ve Velké Kraši.

Tagy Skala
Stáhnout Stáhnout Další informace

Více informací a kontakt

Wikipedia https://cs.wikipedia.org/wiki/Bludný_balvan

Souřadnice 50°56'55.184" N -114°4'59.399" E

Sygic Travel – Cestovní průvodce ve vaší kapse

Stahujte zdarma a plánujte bez starostí
Pokud zadáte své telefonní číslo, pošleme vám SMS s odkazem ke stažení aplikace:
Nebo jen vyhledejte „Sygic Travel” v App Store nebo Google Play.
Sygic Travel Maps První mapy na světě zaměřené přímo na cestování
Použít aplikaci Nyní ne