Jaz kozłowo-iglicowy

Nazwa lokalnaReusswehr
LokalizacjaLucerna, Szwajcaria

Jaz kozłowo-iglicowy – szczególna forma jazu służąca do spiętrzenia wody, której energia wykorzystywana była do napędzania młynów lub do podniesienia i utrzymania poziomu wody w celu utrzymania żeglowności powyżej jazu.

Jaz ten może być zbudowany ukośnie lub prostopadle do nurtu. Konstrukcja jazu nie pozwala na jego całkowite zamknięcie. Składa się on z szeregu drewnianych belek zwanych iglicami, o kwadratowym przekroju ok. 8 x 8 cm lub większym. Beleczki – iglice zakończone są walcowatym uchwytem. Pod wodą znajduje się kamienny lub betonowy próg, a w części nawodnej estakada. Przepływ wody regulowany jest poprzez układanie pionowo beleczek – iglic, tak aby ich dolny koniec opierał się o podwody próg, a górny, lekko odchylony od pionu w kierunku zgodnym a przepływem nurtu wody, o krawędź estakady. Poziom wody i wielkość przepływu reguluje się poprzez dodanie lub usuniecie beleczek, oraz poprzez regulowanie odstępu pomiędzy nimi. Czynności te wykonywane są ręcznie przez obsługę jazu.

Tagi View Point
Pobierz Pobierz Zobacz więcej

Informacje dodatkowe i kontakt

Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaz_kozłowo-iglicowy

Official website http://www.reusswehr.ch/

Adres Reusssteg 7 6003 Lucerne, Switzerland

Współrzędne 47°3'5.98" N 8°18'9.825" E

Sygic Travel - przewodnik kieszonkowy

Pobierz za darmo i planuj podróże z łatwością
Wprowadź numer swojego telefonu komórkowego, aby otrzymać bezpośredni link do pobrania aplikacji:
Lub po prostu wyszukaj \"Sygic Travel\" w App Store lub Google Play.
Sygic Travel Maps The world's first map app tailored for travelers
Use the app Nie teraz